Son Real. Es Figueral

Aquest jaciment es troba al costat nord de la carretera Can Picafort a Artà, en el Km. 17,7 però l’accés es pot fer des de les cases de Son Real, ara ja de titularitat pública. Es tracta d’un original poblat de cabanyes similars a les navetiformes, però més irregulars i agrupades, unes contra les altres, cobrint un petit turó. Per aquestes característiques, els tipus d’atuells i unes dades de ràdiocarboni que es van fer durant les seves excavacions per al Museu de Mallorca, es considera un poblat de transició entre el pretalaiòtic i el talaiòtic. De fet és l’únic poblat excavat on es pot seguir aquest canvi. Original també és una navetiforme excavada en la roca que es troba en la part baixa, amb un banc al llarg de les parets.

Aquest poblat està molt a prop d’un poblat de navetiformes (que gairebé no és visible per estar molt arrasat) i a prop també del poblat talaiòtic i baleàric que es troba sota les cases de la possessió, pel que és el millor conjunt per observar com va ser canviant el lloc d’habitació dels nostres avantpassats.

En època musulmana el turó va ser ocupat per una família que va deixar restes de les seves ceràmiques i de la seva alimentació.