Son Serra de Marina

Incloem aquest talaiot, conegut popularment com la Cova de sa Nineta, pel seu fàcil accés i visibilitat al costat de la carretera Can Picafort a Artà, just a l’entrada de la urbanització de Son Serra de Marina. Es tracta d’un típic talaiot quadrat que pertany al poblat que hi ha a les cases de Son Marí i que devia marcar el límit del seu territori, ja que està al costat d’un torrent. Observant la seva estranya porta, hem de tenir en compte que va sofrir una restauració no fa molts anys.

Ens fixarem que el seu portal s’obri al sud-est i que té l’horitzó clar i també que els seus costats amiden quasi 11 metres, característiques ambdues típiques dels talaiots quadrats. L’explicació de l’orientació és objecte de debat, però no hi ha dubte que segueix algun tipus de norma astronòmica.

A la part nord d’aquest talaiot s’estén un ampli conjunt de restes de monuments, raó per la qual alguns pensen que es tractava d’un poblat, però sembla clara la seva dependència, com lloc ritual, del poblat de Son Marí, que està envoltat d’altres talaiots com el que ara visitam.