Son Sunyer

Des de l’autopista de Palma a s’Arenal, hem de prendre la sortida número 10, en direcció a S’Aranjassa i Manacor. Poc abans del desviament que surt a l’esquerra cap a Manacor veurem, a la nostra esquerra i a uns 100 m. de la carretera, les cases de l’antiga possessió Son Oms Vell. Uns 350 metres més enllà veurem un camí que passa per sobre d’un petit pont i es dirigeix a aquestes cases. Agafarem el camí que surt just enfront d’aquest, a la nostra dreta (anomenat Camí de Muntanya). Ja en el camí ens dirigirem a un pujol, on es troben, més o menys a 1 quilòmetre de la nostra posició, les cases d’una altra possessió, Son Sunyer. Ens dirigirem cap allà. Quan el camí arribi a una paret que no ens deixi seguir recte, girarem a la nostra esquerra i hem de demanar permís a la primera casa blanca amb dos arcs a l’esquerra. Les coves es troben en el terreny d’enfront de la casa. Després de passar pel portal, veurem, a uns 50 m., lleugerament a la nostra esquerra, una caseta per a coloms. Hem de passar pel costat dret de la caseta, ascendint pel pendent uns 50 metres més.

La necròpolis es troba a mitjan vessant, bastant coberta per la vegetació. Comprèn vuit coves excavades per l’home, d’època navetiforme (1600-1200 aC), situades molt pròximes entre si, excepte dues d’elles (una és la més espectacular i està situada a l’extrem del tancat més proper al camí).

Les coves són de diferents tipus, des de simples buidors absidals, fins a formes complexes, amb corredor, càmera, nínxols laterals i banc corregut en el seu interior. Desgraciadament, només una d’elles conservava part del jaciment, recuperant-se vuit cranis i part de l’aixovar, el que prova que eren llocs de soterrament col·lectiu, segurament d’alguna família extensa que viuria en algun dels navetiformes que s’estenen per la planícia circumdant.

El pujol es va emprar com pedrera de marès des de temps immemorial, pel que algunes coves estan danyades, tallades com per un ganivet gegantesc. En el museu del castell de Bellver es conserva la planimetria de les coves i les troballes.