Torre de ses Puntes, Manacor

Tornam a l’avinguda del Torrent i prenem el sentit cap a la nostra dreta, en el final de la qual se situa la plaça de l’Historiador G. Fuster (s/n) on es troba aquesta torre.

La torre de ses Puntes és una casa fortificada medieval, datada en el segle XIV. Actualment està englobada dins de l’àrea urbana de la ciutat, però antigament quedava fora del nucli urbà, com una casa de possessió.

El nom respon a la rematada de merlets, que li donen una imatge característica. Altres elements que hi destaquen són el portal d’accés de mig punt, adovellat i aixecat sobre cinc escalons, dues finestres geminades en el primer pis i una finestra quadrangular amb ampit a la planta baixa, a la dreta del portal; alguns contraforts reforcen l’estructura. La sala principal, en el primer pis, té planta rectangular. L’edifici va ser restaurat l’any 1985 i actualment serveix de sala d’exposicions, amb un accés constituït per una construcció de fusta.